Alliance Gentlemen

Dyplomacja / Diplomacy

Na chwilę obecną nie posiadamy żadnego sojuszu.

Osoby odpowiedzialne za dyplomację: Elistanek, Tajger

Currently we do not have any alliance.

People responsible for diplomacy: Elistanek, Tajger